Close

ಆದಾಯ

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

 

ಭೇಟಿ: https://www.karnataka.gov.in/kandaya/english/Pages/Home.aspx

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಾಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ತಾಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ | ನಗರ : ದಾವಣಗೆರೆ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577004