Close

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಲವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ. 265 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾಸಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ​​ಇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 1871 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 683 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 702 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ 9 ಅನುದಾನಿತ ಲೋಯರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 128 ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ – ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾ ಇತರರು ಒಟ್ಟು
1 ಚನ್ನಗಿರಿ 285 5 16 40 1 1 348
2 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ 148 3 34 61 0 0 245
3 ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ 146 1 31 106 3 0 284
4 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 269 5 11 30 0 0 315
5 ಹರಿಹರ 140 3 18 44 1 0 205
6 ಹೊನ್ನಾಳಿ 211 2 10 27 0 0 250
7 ಜಗಳೂರು 186 1 17 14 1 0 218
  ಒಟ್ಟು 1385 20 137 322 6 1 1871

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ

ಚನ್ನಗಿರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ಹರಿಹರ
ಹೊನ್ನಾಳಿ
ಜಗಳೂರು