ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
DC Davanagere ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್deo[dot]davanagere[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ0819223464008192234640
2019022663 ಎಚ್ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceozpdvg[at]yahoo[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ0819226148508192261485
SP Davanagere ಹನುಮಂತರಯಪ್ಪ ,ಭಾ.ಪೊ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿdsbdvg[at]ksp[dot]gov[dot]inಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ0819225340008192253400