Close

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಕ್ಷಣ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ 8192272955
2 ಶ್ರೀ.ಗುರುಬಸವರಾಜ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 8398280262
3 ಶ್ರೀ.ರೆಹನ್ ಪಾಶಾ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ 08192-272959
4 ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ  ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಜಗಳೂರು 08192-272959 
5 ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ ಜೆ  ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ 08188-251025 
6 ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಸ್ ಪದ್ಮಕುಮಾರಿ  ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ 08189-228025