Close

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಕ್ಷಣ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ 08192-272955
2 ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ 08192-272959
3 ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಜಗಳೂರು 08192-272959 
4 ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ 08188-251025 
5 ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ 08189-228025