Close

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]davanagere[at]gmail[dot]com0819223464008192234640
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿzpdvg[at]yahoo[dot]co[dot]in0819226148508192261485
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುdsbdvg[at]ksp[dot]gov[dot]in0819225340008192253400