Close

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023

ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಾಕ್ಷತೆ ತರಬೇತಿ.

https://cdn.s3waas.gov.in/s3a8e864d04c95572d1aece099af852d0a/uploads/2023/04/2023042551.pdf

 

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು- ಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

https://ceo.karnataka.gov.in/Elections_rolls_2023/AC_List.aspx?DistNo=14

 

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ವಿವರ-2023
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಕ್ರ.ಸಂ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ಅನುಬಂಧ-ಅ

ಪಾರ್ಟ್-1 ರಿಂದ 4

ಮತ್ತು ಷೆಡ್ಯೂಲ್-1ರಿಂದ 11

ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-103 1 ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ
2 ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‍ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ
3 ಪಕ್ಷೇತರ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜೇಶ್‍ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜೇಶ್‍ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜೇಶ್‍
4 ಲೋಕ್‍ಶಕ್ತಿ ಪಿ. ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಪಿ. ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಪಿ. ಅಜ್ಜಯ್ಯ
5 ಜನತಾ ದಳ ಎಂ.ಓ. ದೇವರಾಜ್ ಎಂ.ಓ. ದೇವರಾಜ್ ಎಂ.ಓ. ದೇವರಾಜ್
6 ಪಕ್ಷೇತರ ದಿವಾಕರ. ಓ ದಿವಾಕರ. ಓ ದಿವಾಕರ. ಓ
7 ಪಕ್ಷೇತರ ನಾಗರಾಜ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ ಎಂ.
8 ಪಕ್ಷೇತರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ.ಆರ್.
9 ಪಕ್ಷೇತರ ಡಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಡಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ  ಡಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
10 ಪಕ್ಷೇತರ ಭೀಮಪ್ಪ ಜಿ.ಎನ್. ಭೀಮಪ್ಪ ಜಿ.ಎನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಜಿ.ಎನ್.
11 ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಸ್ವಾಮಿ
ಹರಿಹರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-105 1 ಜನತಾ ದಳ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್‍ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್‍ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್‍
2 ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್  ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್
3 ಯು.ಪಿ.ಪಿ ಕೃಷ್ಣ.ಎಂ ಕೃಷ್ಣ.ಎಂ  ಕೃಷ್ಣ.ಎಂ
4 ಕೆ.ಪಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಾಂಕೇತ್ ಎಸ್ ಸಾಂಕೇತ್ ಎಸ್  ಸಾಂಕೇತ್ ಎಸ್
5 ಆಮ್‍ಆದ್ಮಿ ಗಣೇಶಪ್ಪ ಕೆ. ದುರ್ಗದ ಗಣೇಶಪ್ಪ ಕೆ. ದುರ್ಗದ ಗಣೇಶಪ್ಪ ಕೆ. ದುರ್ಗದ
6 ಪಕ್ಷೇತರ ಪರಶುರಾಮ ಎಂ. ಪರಶುರಾಮ ಎಂ. ಪರಶುರಾಮ ಎಂ
7 ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‍ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್.ಹೆಚ್.
8 ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಡಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಡಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ
9 ಪಕ್ಷೇತರ ಜಯಕುಮಾರ್. ಟಿ.ಹೆಚ್. ಜಯಕುಮಾರ್. ಟಿ.ಹೆಚ್. ಜಯಕುಮಾರ್. ಟಿ.ಹೆಚ್.
10 ಪಕ್ಷೇತರ ಬಿ.ಎಸ್. ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸ್. ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸ್. ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ
11 ಪಕ್ಷೇತರ ಮಾರುತಿ ಹೆಚ್‍.ಕೆ ಮಾರುತಿ ಹೆಚ್‍.ಕೆ ಮಾರುತಿ ಹೆಚ್‍.ಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-106 1 ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‍ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
2 ಪಕ್ಷೇತರ ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍
3 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಕೆ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೆ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೆ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ
4 ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ
5 ಪಕ್ಷೇತರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಕೆ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಕೆ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಕೆ.ಎಂ.
6 ಯು.ಪಿ.ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಬಿ.
7 ಆಮ್‍ಆದ್ಮಿ ಶ್ರೀಧರಪಾಟೀಲ .ಸಿ ಶ್ರೀಧರಪಾಟೀಲ .ಸಿ ಶ್ರೀಧರಪಾಟೀಲ .ಸಿ
8 ಪಕ್ಷೇತರ ರುದ್ರೇಶ್‍. ಕೆ.ಹಚ್. ರುದ್ರೇಶ್‍. ಕೆ.ಹಚ್. ರುದ್ರೇಶ್‍. ಕೆ.ಹಚ್.
9 ಪಕ್ಷೇತರ ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್. ಕೆ.ಎಸ್. ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್. ಕೆ.ಎಸ್. ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್. ಕೆ.ಎಸ್.
10 ಪಕ್ಷೇತರ ಮಂಜುನಾಥ್. ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್. ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್. ಎನ್.
11 ಜನತಾ ದಳ ಎಂ.ಜಿ. ಶಿವ ಶಂಕರ್‍ ಎಂ.ಜಿ. ಶಿವ ಶಂಕರ್‍ ಎಂ.ಜಿ. ಶಿವ ಶಂಕರ್‍
12 ಪಕ್ಷೇತರ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಯಾತ್‍ ಎಂ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಯಾತ್‍ ಎಂ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಯಾತ್‍ ಎಂ.
13 ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಕಾಸ ಪಾರ್ಟಿ ಸುರ್ಜಿತ್‍. ಜಿ ಸುರ್ಜಿತ್‍. ಜಿ ಸುರ್ಜಿತ್‍. ಜಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-107 1 ಎಸ್.ಯು.ಸಿ.ಐ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕೆ. 
2 ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‍ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
3 ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಜಿ.
4 ಸೋಷಿಲ್‍ ಡೆಮ್ಯೂಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‍ ಜಬಿವುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‍ ಜಬಿವುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‍ ಜಬಿವುಲ್ಲಾ
5 ಪಕ್ಷೇತರ ಈರಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ
6 ಯು.ಪಿ.ಪಿ ಈಶ್ವರ್‍ ಈಶ್ವರ್‍ ಈಶ್ವರ್‍
7 ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ದವಲ್ ಸಾಬ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ದವಲ್ ಸಾಬ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ದವಲ್ ಸಾಬ್
8 ಪಕ್ಷೇತರ  ನೌಸಿನ್‍ತಾಜ್‍  ನೌಸಿನ್‍ತಾಜ್‍  ನೌಸಿನ್‍ತಾಜ್‍
9 ಪಕ್ಷೇತರ ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ್
10 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮೊಹಮದ್‍ ಖಲಿಂ ಮೊಹಮದ್‍ ಖಲಿಂ ಮೊಹಮದ್‍ ಖಲಿಂ
11 ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ ಗೌಸ್‍ ಪೀರ್‍ ಗೌಸ್‍ ಪೀರ್‍ ಗೌಸ್‍ ಪೀರ್‍
12 ಜನತಾ ದಳ ಜೆ. ಅಮ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್‍ ಜೆ. ಅಮ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್‍ ಜೆ. ಅಮ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್‍
13 ಪಕ್ಷೇತರ ಜಿ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ
14 ಪಕ್ಷೇತರ ಶೇಕ್‍ ಅಮದ್‍್ ಶೇಕ್‍ ಅಮದ್‍್ ಶೇಕ್‍ ಅಮದ್‍್
15 ಆಮ್‍ಆದ್ಮಿ ಸಜೀದ್ ಸಜೀದ್ ಸಜೀದ್
ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-108 1 ಪಕ್ಷೇತರ ಲೋಕೇಶ್‍. ಪಿ.ಡಿ ಲೋಕೇಶ್‍. ಪಿ.ಡಿ ಲೋಕೇಶ್‍. ಪಿ.ಡಿ
2 ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಎಂ. ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ ಎಂ. ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ ಎಂ. ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ
3 ಪಕ್ಷೇತರ ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲೇಶ್‍ನಾಯ್ಕ ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲೇಶ್‍ನಾಯ್ಕ ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲೇಶ್‍ನಾಯ್ಕ
4 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್‍ ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‍ ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‍ ಬಿ.
5 ಜನತಾ ದಳ ಹೆಚ್. ಆನಂದಪ್ಪ ಹೆಚ್. ಆನಂದಪ್ಪ ಹೆಚ್. ಆನಂದಪ್ಪ
6 ಯು.ಪಿ.ಪಿ ಚೇತನಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಚೇತನಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಚೇತನಕುಮಾರನಾಯ್ಕ
7 ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‍ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಸವಂತಪ್ಪ
8 ಪಕ್ಷೇತರ ಎ.ಕೆ. ಗಣೇಶ್‍ ಎ.ಕೆ. ಗಣೇಶ್‍ ಎ.ಕೆ. ಗಣೇಶ್‍
9 ಪಕ್ಷೇತರ ಪಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
10 ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ ಎನ್. ಶಾಂತಬಾಯಿ ಎನ್. ಶಾಂತಬಾಯಿ ಎನ್. ಶಾಂತಬಾಯಿ
11 ಪಕ್ಷೇತರ ಮಂಜುನಾಥ್. ಎ.ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್. ಎ.ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್. ಎ.ಕೆ
12 ಪಕ್ಷೇತರ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್
13 ಪಕ್ಷೇತರ ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ.ಎಸ್ ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ.ಎಸ್ ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ.ಎಸ್
14 ಪಕ್ಷೇತರ ಪುಷ್ಟ ಬಿ.ಎಂ. ಪುಷ್ಟ ಬಿ.ಎಂ. ಪುಷ್ಟ ಬಿ.ಎಂ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-109 1 ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಜಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್‍ ಜಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್‍ ಜಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್‍
2 ಪಕ್ಷೇತರ ಎಂ.ವಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ಎಂ.ವಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ಎಂ.ವಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ
3 ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್‍ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್‍ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್‍
4 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ರವೀಣ ಹೆಚ್. ಪ್ರವೀಣ ಹೆಚ್. ಪ್ರವೀಣ ಹೆಚ್.
5 ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‍ ಬಸವರಾಜ ವಿ. ಶಿವಗಂಗ ಬಸವರಾಜ ವಿ. ಶಿವಗಂಗ ಬಸವರಾಜ ವಿ. ಶಿವಗಂಗ
6 ಯು.ಪಿ.ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಹೆಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಹೆಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಹೆಚ್.
7 ಪಕ್ಷೇತರ ಕುಬೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ. ಟಿ. ಕುಬೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ. ಟಿ.   ಕುಬೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ. ಟಿ.
8 ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ ಎಂ. ರೂಪಾ ಎಂ. ರೂಪಾ ಎಂ. ರೂಪಾ
9 ಪಕ್ಷೇತರ ಹೆ.ಆರ್. ಹರೀಶ್ ಹೆ.ಆರ್. ಹರೀಶ್ ಹೆ.ಆರ್. ಹರೀಶ್
10 ಜನತಾ ದಳ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್‍ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್‍ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್‍
11 ಆಮ್‍ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆದಿಲ್‍ ಖಾನ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಆದಿಲ್‍ ಖಾನ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಆದಿಲ್‍ ಖಾನ್ ಎಸ್.ಕೆ.
ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-110 1 ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‍ ಶಾಂತನಗೌಡ ಡಿ.ಜಿ ಶಾಂತನಗೌಡ ಡಿ.ಜಿ ಶಾಂತನಗೌಡ ಡಿ.ಜಿ
2 ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಚಾರ್ಯ
3 ಯು.ಪಿ.ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿ.ಎ ಗಣೇಶ್ ಬಿ.ಎ ಗಣೇಶ್ ಬಿ.ಎ
4 ಪಕ್ಷೇತರ ಡಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಡಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ   ಡಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ
5 ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಎ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ
6 ಪಕ್ಷೇತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಚ್.ಟಿ 
7 ಪಕ್ಷೇತರ ವಾಸಪ್ಪ ಎಂ. ವಾಸಪ್ಪ ಎಂ. ವಾಸಪ್ಪ ಎಂ.
8 ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
9 ಆಮ್‍ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ನರಸಿಂಹಮಪ್ಪ ಕೆ. ನರಸಿಂಹಮಪ್ಪ ಕೆ. ನರಸಿಂಹಮಪ್ಪ ಕೆ