Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಐಎಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo.davanagere@gmail.com 08192234640 08192234640
ಎಸ್ ಅಶ್ವತಿ ಐಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ zpdvg@yahoo.co.in 08192261485 08192261485
ಚೇತನ್ ಆರ್ ಐಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು dsbdvg@ksp.gov.in 08192253400 08192253400